<h1>Sannolikhetslära och statistisk teori V18</h1> [Startsida](/) | [Kursplan](http://www.mdh.se/utbildning/kurser/kursplaner-1.35552?kursplan=27616) | [Examination](examination) | [Schema](https://webbschema.mdh.se/setup/jsp/Schema.jsp?startDatum=2018-01-01&slutDatum=2018-12-31&sprak=SV&sokMedAND=true&forklaringar=true&resurser=k.MAA137-11034V18-) | [Tidsplan](tidsplan) <h2>Aktuellt</h2> <ul> <li>Det här kurstillfället är nu avslutat. <a href="https://webbschema.mdh.se/setup/jsp/Schema.jsp?startDatum=2018-09-01&amp;slutDatum=2019-01-31&amp;sprak=SV&amp;sokMedAND=true&amp;forklaringar=true&amp;resurser=k.MAA137-21031H18-">Här</a> finns schema och lärare för höstens kurstillfälle.</li> <li>[180822] Augustitentorna för både del 1 och 2 är färdigrättade och resultaten inrapporterade till Ladok. Tentamenstesen med lösningar och rättningsmall finns på sidan för <a href="examination">examination</a>.</li> <li>[180615] Junitentorna för både del 1 och 2 är färdigrättade och resultaten inrapporterade till Ladok. Tentamenstesen med lösningar och rättningsmall finns på sidan för <a href="examination">examination</a>.</li> <li>[180420] <a href="https://blackboard.mdh.se/bbcswebdav/courses/MAA137-V18-11034/Kursanalys%20V18.pdf">Här</a> finns kursvärderingen.</li> <li>[180331] Tentorna för del 2 är färdigrättade och resultaten inrapporterade till Ladok. Det var glädjande att se att resultaten var ovanligt bra! Lösningsförslagen är uppdaterade. Det dröjer cirka en vecka innan tentorna kommer att kunna hämtas ut. Glad påsk!</li> <li>[180326] Kursvärderingarna är nu utskickade. De utgör underlag för kursanalysen (som används för att utvärdera och utveckla kursen). För ett representativt resultat är det viktigt att så många som möjligt fyller i den, så gör gärna det du också!</li> <li>[180326] Tentan för del 2 med (preliminära) lösningsförslag finns under <a href="examination">examination</a>. Resultat kommer preliminärt i slutet av veckan eller i början av nästa.</li> <li>[180227] Tåget från Stockholm är inställt, så dagens pass blir minst en timme försenat. Vi börjar preliminärt 10.15.</li> <li>[180218] Tentorna för del 1 är färdigrättade och resultaten inrapporterade till Ladok. Tentorna kommer att kunna hämtas ut omkring mitten av veckan. Tentamenstesen med lösningar och rättningsmall finns på sidan för <a href="examination">examination</a>.</li> <li>[180205] <a href="stats.pdf">Formelsamlingen</a> har uppdaterats med några små ändringar.</li> <li>[180116] <a href="https://blackboard.mdh.se/bbcswebdav/courses/MAA137-V18-11034/uppg_kap2.pdf">Här finns uppgifterna till kapitel 2</a>, för den som inte har hunnit få boken än. Länken fungerar bara för kursdeltagare.</li> <li>[171223] Kursen börjar med upprop och föreläsning på tisdag den 16 januari kl. 10.15, i E305. Välkommen! Några är villkorligt antagna. Tänk på att du behöver uppfylla samtliga behörighetskrav vid kursstart. Kontakta studieadministrationen vid frågor om detta.</li> </ul> <h2>Undervisning</h2> <p>Lärare och examinator: Fredrik Jansson, <a href="mailto:fredrik.jansson&#64;mdh.se">fredrik.jansson&#64;mdh.se</a></p> <p>Undervisningen är huvudsakligen på tisdagar 9.15–12, torsdagar 13.15–16 och några fredagar 13.15–16, med undantag för under de två första blockveckorna, då tisdagspassen är 10.15–12 och torsdagspassen 13.15–17. De flesta passen är kombinerade föreläsningar och lektioner, med genomgångar av teori och exempel samt möjlighet att ställa individuella frågor. Endast c:a en tredjedel av det förväntade antalet studietimmar är schemalagda, och övrig tid är avsedd för självstudier.</p> <p>Tidsplanen är preliminär och kan komma att uppdateras under kursens gång, beroende på hur långt vi hinner och vilka uppgifter som är mest lämpliga.</p> <h3>Lektioner</h3> <p><a href="http://www.rkursem.com/poll/view.php?id=dbf6fe6e46e91b1be">Klicka här</a> om du har någon uppgift som du vill se lösas på lektionen.</p> <h2>Kursmaterial</h2> <p>Kurslitteratur: Sven Erick Alm &amp; Tom Britton (2008): <em>Stokastik: Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar</em>, 1 uppl., Stockholm: Liber.</p> <p>I kursen ingår kapitel 1, 2, 3 (utom 3.9, 3.10 och 3.14), 6, 7, 8.2 och 9.1–2. Stjärnmärkta avsnitt ingår inte. <a href="http://www2.math.uu.se/%7Esea/kurser/SoS/feltryck-100827-sos.pdf">Här listas feltryck i boken.</a></p> <p>Referenslitteratur: <a href="https://www-dawsonera-com.ep.bib.mdh.se/abstract/9780080480381">Ronald Deep (2006): <em>Probability and Statistics</em></a></p> <p><a href="https://blackboard.mdh.se/bbcswebdav/courses/MAA137-V18-11034/Kursanalys%20V18.pdf">Kursvärdering V18</a></p> <p><a href="https://blackboard.mdh.se/bbcswebdav/courses/MAA137-V18-11034/MAA137%20%28Sannolikhetsl%C3%A4ra%20och%20statistisk%20teori%2C%20V17%2C%20Eskilstuna%2C%2011034%29%20MDH%20Rapport%20kursv%C3%A4rdering%20inkl.%20fritext%20%28svenska%29.pdf">Kursvärdering V17</a></p> <p><a href="begrepp">Lista över begrepp som ingår i del 1</a></p> <h2>Examination</h2> <p>För mer information se sidan om <a href="examination">examination</a>.</p> <p>Kursen är naturligt uppdelad i två delar, där den första introducerar grundläggande sannolikhetsteori och den andra fokuserar på statistisk inferens, och examineras genom två skriftliga tentor:</p> <ul> <li>TEN1, 3,5 hp: 15 feb</li> <li>TEN2, 4 hp: 20 mar</li> </ul> <p>Tentorna betygsätts med U, 3, 4 eller 5. Slutbetyget på kursen sätts när båda tentorna är godkända, och baseras på medelpoängen från de två tentorna.</p> <p>Tillåtna hjälpmedel är <a href="stats.pdf">bifogad formelsamling</a> (preliminär) och bifogad tabellsamling (från kursboken) samt enkel (ej grafritande) eller typgodkänd miniräknare med nollställt minne.</p> <p><a href="http://www.mdh.se/student/regler-rattigheter/regler-for-skriftlig-salstentamina-1.3326">Regler för salstentamina</a></p> <h2>Studietips</h2> <ul> <li>Läs igenom föreläsningsmaterialet före föreläsningen, och försök förstå de nya begrepp som introduceras.</li> <li>Fråga på föreläsningen om det du inte förstår.</li> <li>Börja räkna på de rekommenderade uppgifterna direkt efter föreläsningen. Räkna fler uppgifter än de rekommenderade om du behöver.</li> <li>Ofta kan man förstå innehållet i boken föreläsningarna ytligt, men oftast är det genom räkneuppgifterna som du utvecklar din förståelse och hittar luckor. De flesta behöver räkna fler uppgifter än de tror.</li> <li>Fråga på lektionen om det du inte förstår från uppgifterna.</li> <li>Ligg alltid i fas med föreläsningarna. Kursen bygger hela tiden på de tidigare föreläsningarna, och det är mycket lättare att ta till sig ny information om du har god koll på det den bygger på.</li> <li>Gå vidare även om du inte har förstått allt eller hunnit med alla uppgifter, och gå tillbaka när du får tid. Förståelsen mognar ofta med tiden. Börja med övningarna och fortsätt sedan med de lite svårare blandade uppgifterna.</li> <li>Prata matematik! Diskutera teori och uppgifter med kurskamrater. Att förklara för någon annan är ett utmärkt sätt för att testa och stärka den egna förståelsen.</li> </ul>